Monthly Archives: January 2014

Vestre Jakobselv

Vestre Jakobselv har 4 fiskesoner fra riksveien til Jakobselvkroken. Det er kun et berenset antall fiskekort hvert døgn som kan selges til utenbygdsboende, men det er mulig å skaffe seg fiske sammen

Sugustad

Ekslusivt vald med fiske på begge sider, innkvartering i enkel hytte ved elvebredden eller i Oppistugu på gården. Gapahuk på motsatt side. Enkel tilgang på riksveiside etter traktorvei ned til hytta. Rett

Rebersgjerdet

Valdet er beliggende på riksveisida rett overfor Mærk Bru. Det beste fisket er ved siden av og litt nedenfor den berømte Laksesteinen, der Gøran Anderson landet utallige storlaks for noen år siden.

Moe-valdet

Dette valdet ligger på Støren og er to-sidig. Overnattingsmuligheter/innkvartering er god like ved elvebredd. Valdet ligger rett overfor Frøset-hølen, men både dette valdet og Frøset har tapt seg seinere år. Dette antagelig