Monthly Archives: August 2014

Breigrunn, Røssoga

Valdet ligger på motsatt side av foreningsfisket og kan bare nås ved båt som grunneier holder. Dette blir i innersving av Røssoga lengst opp av fiskbar strekke etter kraftverksutløpet. Grunnet reguleringen er