Moe-valdet

IMGP0130
Dette valdet ligger på Støren og er to-sidig. Overnattingsmuligheter/innkvartering er god like ved elvebredd. Valdet ligger rett overfor Frøset-hølen, men både dette valdet og Frøset har tapt seg seinere år. Dette antagelig grunnet at Gaula har gravd i løpet av flere flommer og forandret elveløp og hvilplasser.
God plass til 4-6 fluefiskere på normalvannstand.

Leave a Reply